องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ และตรวจเตือนร้านค้าไม่ให้จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-06-2023 20:45:24


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology