องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย "นครราชสีมา เมืองสะอาด" ของผู้ว่าราชการ โดยทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน นำทีมโดย นาวาอากาศเอกวีรชาติ ชาญอนุสรสิทธิ์  นายก อบต.  พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานและลูกจ้าง    ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งบริเวณโดยรอบกันอย่างเต็มที่

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2016 08:43:26


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology