องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการวันผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการจัดโครงการวันผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 คน 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ณ วัดโป่งบูรพาราม ตำบลโป่งแดง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของ

ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมและประเทศเพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน

อัพเดทเมื่อ : 17-04-2019 13:00:33


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology