องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

อัพเดทเมื่อ : 20-07-2020 09:31:48


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology