กิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 03-05-2021 10:18:55


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology