กิจกรรม"เคารพธงชาติ เสริมสร้างระเบียบวินัย"

 กิจกรรม "เคารพธงชาติ เสริมสร้างระเบียบวินัย"

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง และเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

อัพเดทเมื่อ : 15-10-2020 11:16:33


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology