องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์และการจัดทำ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1.ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

2.ร่าง บ้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลมอย พ.ศ.2565

3.ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 8 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ทั้งสิ้น 160 คน  

อัพเดทเมื่อ : 18-03-2022 14:41:37


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology