กิจกรรม การจัดทำถังขยะเปียกและขยะอินทรีย์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโป่งแดงเข้าร่วมกิจกรรมทำถังขยะเปียกและขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน ประจำปี 2564

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2021 11:08:50


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology