องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีพ.ศ.2566

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นำทีมโดยท่านนายกสิปปนนท์  ศรีโพธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เข้ารับฟังการอบรมจาก นายจิรกร แซะจอหอ ได้ให้ความรู้และการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และให้ความรู้ ในการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม และการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อัพเดทเมื่อ : 05-04-2023 14:14:05


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology