องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดป่งแดงได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ทั้งสิ้น 36 ราย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เดิกประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

อัพเดทเมื่อ : 22-06-2022 09:22:02


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology