องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิน กอด เล่า เล่น ปลอดภัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัด โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยกิน กอด เล่า เล่น ปลอดภัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย มีพัฒนาการสมวัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก และเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีทักษะความรู้ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่า เล่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 52 คน  

อัพเดทเมื่อ : 17-08-2023 15:29:13


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology