องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รณรงค์ลดปริมาณขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตามประเภทและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  เพื่อเรียนรู้วิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะภายในชุมชนจนนำไปสู่การต่อยอดและนำกลับมาดำเนินการต่อในหมู่บ้านของตำบลโป่งแดง

อัพเดทเมื่อ : 08-08-2023 10:13:09


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology