องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมออกติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้ออกติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบลโป่งแดง ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 

อัพเดทเมื่อ : 01-02-2024 13:24:14


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology