องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายสิปปนนท์ ศรีโพธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกาศให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย นั้นแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน
อัพเดทเมื่อ : 18-03-2024 14:38:01


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology