องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น นำโดยนายสิปปนนท์ ศรีโพธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กเล็กที่จบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

อัพเดทเมื่อ : 29-03-2024 08:49:32


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology